Τρίτη, 2 Μαρτίου 2010

Το οικοδομικόν τετράγωνον αποτελείται από τας οδούς: 1) Ανώνυμος 2) Ανώνυμος 3) Ανώνυμος 4) Ανώνυμος


Πλειστάκις οι φιλοξενούμενοι ξένοι που παίρνουν μέρος σε Συνέδρια μας παραπονιούνται ότι ακόμη και με τον χάρτη στα χέρια είναι αδύνατο να βρουν τους δρόμους, καθώς σε ελάχιστους υπάρχουν πινακίδες (ας όψονται οι καταστηματάρχες και οι προσόψεις των μαγαζιών τους, αλλά και οι αδιάφορες αρχές της πόλης).(Απόσπασμα από e-mail που λάβαμε)
Πρόταση: Nα επαναφέρουμε τις προφορικές ονομασίες των δρόμων που ίσχυαν επί οθωμανικής αυτοκρατορίας όπως: "Oδός που οδηγεί στο καφενείο του Μιλτιάδη", "Ο δρόμος πίσω από την πλατεία του νεκροταφείου" κλπ