Προσωρινή  δικαστική  προστασία  από  το Συμβούλιο της Επικρα-τείας,  ώστε  να  διακοπούν οι εργασίες απομάκρυνσης των αρχαι-οτήτων  από  το  σταθμό  του  μετρό στη Βενιζέλου και να μην προ-κύψει ανεπανόρθωτη βλάβη γι΄ αυτές, ζητεί επειγόντως ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης.