Κυριακή, 29 Αυγούστου 2010

Το Αλατζά Ιμαρέτ και ο κύκλος με το σπρέυ.


    Το πολιτισμικό επίπεδο πολλών μελών πολιτικών
    οργανώσεων  είναι αρκετά χαμηλό έτσι ώστε να 
    θεωρούν φυσιολογικό να βρωμίζουν ένα μνημείο
    και να υπογράφουν περήφανα με Α στον κύκλο ή
    οτιδήποτε άλλο, ενώ θα έπρεπε να είναι Μ στον κύκλο
και να εκπροσωπούν μόνον τον εαυτό τους και αυτούς που
παρκάρουν με τον τρόπο που φαίνεται στην φωτογραφία.
     Δυστυχώς η ποιότητα των πολιτικών (και  όχι μόνο αυτών) οργανώσεων, δεν καθορίζεται από την
ιδεολογική πλατφόρμα τους αλλά από την παιδεία των μελών τους, που εφαρμόζουν τα μέσα για την
επίτευξη  του υποτιθέμενου σκοπού τους.
   Να μήν πούμε για το επίπεδο τού Δήμου και ειδικώτερα της Αντιδημαρχίας πολιτισμού (!) που
σκοπός του είναι να αναδεικνύει, προφυλάσσει , λειτουργεί  και θέτει στη διάθεση των πολιτών
τα μνημεία της πόλης.

Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2010

Πως θα ήταν η Θεσσαλονίκη αν


    το εκατομμυριοστό της ευθύνης που αναλογεί στον
    καθένα μας, το διαθέταμε κάνοντας "πράματα" σαν τούτα
    εδώ τα "Θάματα". Λεπτομέρειες (;) που στολίζουν
    την πόλη, άρα και την ψυχή μας.