Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2010

Πως θα ήταν η Θεσσαλονίκη αν


    το εκατομμυριοστό της ευθύνης που αναλογεί στον
    καθένα μας, το διαθέταμε κάνοντας "πράματα" σαν τούτα
    εδώ τα "Θάματα". Λεπτομέρειες (;) που στολίζουν
    την πόλη, άρα και την ψυχή μας.