Τρίτη, 16 Απριλίου 2013

Το Υπουργείο Πολιτισμού παρεμβαίνει για το Φιξ


Επιτροπή του υπουργείου Πολιτισμού παρενέβη για το Φιξ, καθώς η εικόνα που παρουσιάζει το άλλοτε ακμαίο διατηρητείο βιομηχανικό συγκρότημα είναι αυτήν ενός ετοιμόρροπου κτιριακού συμπλέγματος.

Η επιτροπή συγκροτήθηκε με βάση το άρθρο 41 για την «Προστασία των ετοιμόρροπων μνημείων» του νόμου 3028/ 2002. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο, εάν ο φέρων οργανισμός ενός μνημείου έχει υποστεί επικίνδυνες βλάβες και είναι έτοιμος να καταρρεύσει, συγκροτείται με απόφαση του υπουργού Πολιτισμού πενταμελής επιτροπή που ελέγχει την κατάσταση και προτείνει μέτρα, με την προϋπόθεση ότι διαφυλάσσεται η αυθεντικότητα του μνημείου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν κρίνει ότι η διατήρηση του μνημείου είναι αδύνατη η επιτροπή μπορεί να εισηγηθεί τη μερική ή ολική κατεδάφισή του.

Διαπιστώσεις
Τα παλαιότερα και πλέον αξιόλογα διατηρητέα κτίρια του συγκροτήματος καταρρέουν, ενώ αντίθετα σε καλή κατάσταση διατηρούνται τα κτίσματα των δεκαετιών '50 και '60. Αυτή είναι η σημαντικότερη διαπίστωση της επιτροπής που ορίστηκε για το Φιξ με πρόεδρο τον προϊστάμενο του Τμήματος Προστασίας Νεωτέρων Μνημείων της Διεύθυνσης Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς, Αλέξανδρο Ξενάκη.

Επίσης, τα μέλη της επιτροπής έκριναν ότι στην παρούσα φάση η διατήρηση του συγκροτήματος είναι δυνατή και ο κίνδυνος κατάρρευσης μπορεί να αποτραπεί με τα υπάρχοντα μέσα. Ως εκ τούτου, δεν τίθεται θέμα ολικής ή μερικής κατεδάφισής του.
 
Οι προτάσεις
Για την προστασία του μνημειακού συγκροτήματος και την άρση της επικινδυνότητας η επιτροπή υπέδειξε μεταξύ άλλων τον άμεσο καθαρισμό του αύλειου χώρου από την αυτοφυή βλάστηση και τα σκουπίδια, την ασφάλιση των διόδων προς αυτόν, τη σήμανση και λήψη προληπτικών μέτρων απαγόρευσης εισόδου κοινού στον περιβάλλοντα χώρο των διατηρητέων κτιρίων, την προληπτική αντιστήριξη ελεύθερων τοιχοποιιών, τις τοπικές υποστυλώσεις ως τη συνολική αποκατάσταση του συγκροτήματος, την ενίσχυση του φέροντα οργανισμού και τη λήψη μέτρων προστασίας του μηχανολογικού εξοπλισμού από τα όμβρια ύδατα.

Επίσης, πρότεινε την ασφαλή φύλαξη όλων των σημαντικών μορφολογικών, τεχνολογικών ή άλλων στοιχείων των διατηρητέων κτιρίων, που αποτελούν απαραίτητες μαρτυρίες για την τεκμηρίωση της εξέλιξης της τεχνολογίας βιομηχανικών κτιρίων.

Το θέμα εισήχθη προς συζήτηση χτες στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, ωστόσο αποσύρθηκε λόγω αναρμοδιότητας του Συμβουλίου, καθώς σύμφωνα με το νόμο είναι αρμόδιο να συζητήσει τα πρακτικά των επιτροπών μόνο σε περίπτωση που αυτά καταλήγουν σε μερική ή ολική κατεδάφιση των μνημείων. Ως εκ τούτου, το θέμα παραπέμπεται στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του υπουργείου Πολιτισμού. Το πόρισμα της επιτροπής θα κοινοποιηθεί στον ιδιοκτήτη του Φιξ, προκειμένου να αναλάβει τις υποχρεώσεις του για τη διατήρηση και συντήρηση του μνημείου.
(Aγγελιοφόρος)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ ακολουθείστε τις εξής οδηγίες, διαφορετικά τα σχόλιά σας δεν θα δημοσιεύονται:
-Μη γράφετε σε Greeklish.
-Μη βρίζετε.

Για να δημοσιευτεί οποιαδήποτε καταγγελία κατά συγκεκριμένων προσώπων ή υπηρεσιών πρέπει ο σχολιαστής:
α) να παραθέτει στοιχεία
β) να είναι επώνυμη
γ) να αποστέλλεται με e-mail στην διεύθυνση που είναι στο πάνω μέρος της αρχικής σελίδας για να μην δηλώνονται ψεύτικα στοιχεία αλλά και για να ζητήσουμε επιπρόσθετα στοιχεία αν χρειαστεί.