Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

Ταξειδιωτικές εντυπώσεις...

Από την Γέφυρα Δενδροποτάμου...