Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2011

Kitchen ή Kitscen;


Μπρος στο κέρδος, τι είναι η ασχήμια της πόλης!
Κάποιοι επαγγελματίες , δεν εννοούν να καταλάβουν ότι το κέρδος που βασίζεται σε κάτι που ασχημαίνει την  πόλη είναι ίσως γρήγορο αλλά είναι πρόσκαιρο. Πολλά άσχημα μαγαζιά σε μια άσχημη πόλη είναι
μακροπρόθεσμα  καταστροφή για την σωστή ανάπτυξη, άρα  σε βάρος του εισοδήματος όλων των επαγγελματιών της πόλης. Επίσης  οι αυθαίρετες προσθήκες που δεν έχουν καμμιά αισθητική σχέση με το κτίριο στο οποίο κατασκευάζονται και  ιδιαίτερα άν είναι  ωραίο σε μια ωραία περιοχή, τότε η αντίθεση ασχήμιας - ομορφιάς είναι ακόμη πιο έντονη. Ας μην μιλήσουμε  για την παρανομία τους ούτε για την ηθική πλευρά του ζητήματος, γιατί ούτε νόμιμα είναι ούτε και ηθικά.
Επίσης ας μην μιλήσουμε για την ποιότητα ζωής αυτών που  σκέφτονται και ενεργούν με αυτόν τον τρόπο...