Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2012

Προς Ο.Λ.Θ: Πόσο καιρό ακόμη θα μένει έτσι;

Κανείς από τους υπαλλήλους του ΟΛΘ που το βλέπει, δεν πήρε ένα τηλεφωνάκι στην αρμόδια υπηρεσία; Έχει αρκετό καιρό που είναι έτσι και χαλάει όλη την ομορφιά που έγινε με την καινούργια περίφραξη. 
Αυτή η νοοντροπία να μην μας ενδιαφέρουν  τα "πέραν του οίκου" μας δεν δείχνει και πολύ πολιτισμό...