Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012

Το πολιτικό μας σχόλιο με το μυαλό τρίτων.

Η Ελλάδα μετατρέπεται σε μια χώρα ελκυστική για τους επενδυτές χαμηλού κόστους και χαμηλού ρίσκου εκτιμά ο Τζο Τρίπι ένας από τους σημαντικότερους αναλυτές της πολιτικής επικοινωνίας.
ΣΧΟΛΙΟ: Ουδέν σχόλιο