Δευτέρα, 26 Απριλίου 2010

Εδώ και κάμποσο καιρό που δήμαρχοί μας


   
   Από την πόλη Κaunas της Λιθουανίας.

θριαμβολογούν για το απώτατο παρελθόν και στήνουν αγάλματα για το πρόσφατο παρελθόν, άλλες  πόλεις δημιουργούν πολιτισμό  και κοιτάζουν προς το μέλλον.