Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2010

Ευφυείς επιλογές χώρων τοποθέτησης κάδων απορριμάτων!


Μήν τρίβετε τα μάτια σας. Είναι επιλογές του Δήμου, όπως φαίνεται και από την διευθέτηση του χώρου δίπλα στην πόρτα των τειχών του τριγωνίου ( Πορτάρα) και μπροστά από την Οθωμανική κρήνη.