Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010

Κάπου σε επαρχιακή οδό, ή στην παραλία της Θεσσαλονίκης;