Παρασκευή, 6 Μαΐου 2011

Οι όμορφες ιδέες αγγίζουν την ψυχή, είναι περι-ουσία,

ενώ η επίδειξη του έχειν, είναι απ-ουσία ψυχής, είναι αν-ούσια.  Η ουσία της ζωής είναι η συν-ουσία.
(Συνουσία: αρχ, αρχική σημασία: συντροφιά, συναναστροφή - Ετυμολογικό λεξικό Γ.Μπαμπινιώτη)