Κυριακή, 22 Μαΐου 2011

Δεν σεβόμαστε ούτε τα πάρκα ούτε τα όσια.Η μειοψηφία δίνει τον (παρά)τονο. Η σιωπηλή πλειοψηφία παραμένει σιωπηλή, υπομένει ενώ δεν θα 'πρεπε, και προσμένει από τους υπεύθυνους της πόλης να διορθώσουν αυτά που δεν γίνανε επί δεκάδες χρόνια, πριν προλάβουν να ( ή αν, ή αν δεν) αφομοιωθούν και αυτοί από το "σύστημα".