Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2010


και πως το αντιμετωπίζουν (και το διασκεδάζουν) στις ξένες πόλεις.