Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2010

Τσιφλίκι τους...


Εδώ και κάμποσο καιρό, στα πεζοδρόμια της πόλης εγκαταστάθηκαν εκατοντάδες σιδηροκατασκευές για να διαθέτουν κάποιες επιχειρήσεις του Έντυπου Τύπου, τα προιόντα τους.
Εδώ και λίγο καιρό εμφανίστηκαν νέες, που η χρήση τους επεκτάθηκε και από χώροι διάθεσης Εφημερίδων , μετατρέπηκαν σε Διαφημιστικές εγκαταστάσεις, για να διαφημιστούν ποιοί:
1) Πρακτορείο Ταξειδίων Ζορπίδη (Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης).
2) Νομαρχία Θεσσαλονίκης.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
 1ον: Έχουν δοθεί άδειες, από ποιά υπηρεσία και με ποιό σκεπτικό;
 2ον: Μπορεί να δοθεί Δημόσιος χώρος για διάθεση προιόντων Ιδιωτικών επιχειρήσεων;
 3oν: H Aισθητική της πόλης  Αναβαθμίζεται ή Yποβαθμίζεται από τις κάθε είδους  προχειροκατασκευές  από σίδερα, ναύλον κ.λ.π στο κέντρο της πόλης;
 4oν: Οι φορείς της πόλης καταγγέλουν αυτές τις πρακτικές ή  εμ(δια)πλέκονται και οι ίδιοι;
 Κατά τα άλλα όταν ακούς ότι Ενδιαφέρονται για την πόλη, κράτα και μικρό καλάθι.