Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2010

Tι θέλει να πεί ο ποιητής;