Τετάρτη, 13 Απριλίου 2011

Εν Θεσσαλονίκη τη 7 Απριλίου 2011 και ώρα 8:14 μμ

Μαρμελάδα από κυδώνι  και νυχτώ..ώ..νει..ει.