Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011

Ο Πύργος του Eiffel στη Θεσσαλονίκη!