Τρίτη, 22 Μαΐου 2012

Αυτό το θράσος από που το αντλούν κ. Καλυψώ μου;

Η διαφορά μας από την Βενετία είναι ότι εκεί έχουν "γονδολιέρηδες" ενώ εμείς "καντινιέρηδες"...