Σάββατο, 26 Μαΐου 2012

Να 'ναι καλά οι εργασίες για το μετρό!

Η ιστορία μιας πόλης δεν είναι μόνο οι μάχες της, οι "άγιοί" της και από το πότε μέχρι πότε έζησαν οι κατέχοντες την εξ-ουσία επί ανθρώπων και
πραγμάτων. Είναι κυρίως ο καθημερινός μόχθος των κατοίκων που "διήλθαν" μέσα στον χρόνο της, οι προσπάθειες για την βελτίωση της ζωής τους, οι σχέσεις τους, οι συνήθειές τους, οι αντιλήψεις τους, ο τρόπος οργάνωσής της κοινωνίας τους. Είμαστε τυχεροί που θα δούμε αυτήν την καθημερινή ζωή μέσα από τα ευρήματα των ανασκαφών, που  θα καταλάβουμε ότι όλα τα οφείλουμε  σ' αυτούς που προηγήθηκαν και ότι τον ερέθισμα για κάποιες τέτοιου είδους σκέψεις δεν θα  το οφείλουμε στις σπάνιες επισκέψεις στα μουσεία, αλλά μέσα από τo καθημερινό πέρασμά μας από τους σταθμούς του μετρό.