Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2010

Η αλλαγή νοοτροπίας και το καλύτερο πολιτισμικό επίπεδο ...


των κατοίκων αυτής της πόλης πρέπει να είναι ο σημαντικότερος στόχος των νέων Δημάρχων και όλων μας. Για
να γίνουμε όλοι μας εθελοντές. Είναι η μόνη εγγύηση για την συνεχή πρόοδο της Θεσσαλονίκης.