Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2010

Καφετέριες ή τί;

Η Διοίκηση του Δήμου με το πολιτιστικό επίπεδο  που
είχε, αδυνατούσε να ανταποκριθεί σε βασικά ζητήματα
ποιότητας λειτουργίας της πόλης. Όλη η πόλη γεμάτη
τραπεζοκαθίσματα, και αυτοί σκέφτηκαν(!) να βάλουν
και άλλα τέτοια στην παραλία λες και αυτό ήταν που
έλλειπε. Εκτός και αν βάζουν τα συμφέροντα κάποιων
πάνω από το καλό της πόλης...
Η πρότασή μας είναι στους χώρους αυτούς να γίνονται
περιοδικές εκθέσεις για θέματα που θέλει η Δημοτική
αρχή να προωθήσει θέτοντάς τα για διαβούλευση στους
κατοίκους της πόλης.