Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2010

Nομίζαμε ότι τα ΚΤΕΛ απομακρύνθηκαν από το κέντρο της πόλης


Η ανάπλαση της περιοχής των 12 Αποστόλων δεν μπορεί να μην περιλαμβάνει και την γειτονική "εκτός των τειχών"
περιοχή του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιτρέπονται οι εξαιρέσεις από τον γενικό
σχεδιασμό της συγκέντρωσης των ΚΤΕΛ στους Σταθμούς που έχουν δημιουργηθεί γι΄αυτό.