Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

Τα ωραία να αναρτώνται στην ...ώρα τους και να επιβραβεύονται.


Το τελευταίο χρονικό διάστημα  φαίνεται ότι κάποιος προσπαθεί να  αλλάξει κάτι στην αντίληψη του Δήμου για πως
μπορούμε να παρέμβουμε εικαστικά στην πόλη. Μπράβο του!