Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2011

Ρέματα και ψέμματα.


Ρέμα της Δόξας (αριστερά).  -  Πολιτική της ντροπής (δεξιά).
Κουίζ: H τεράστια πινακίδα (οι φωτογραφίες μεγεθύνονται) δεξιά που πληροφορεί για την εκτέλεση (με την άλλη έννοια) του έργου αριστερά, πότε μπήκε; Επί Σουφλιά, επί Λαλιώτη, επί Στέφανου Μάνου ή επί αείμνηστου Κωνσταντίνου Καραμανλή του Πρεσβύτερου όταν ήταν υπουργός Δημοσίων έργων (το χίλια εννιακόσια πενήντα τόσο);