Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2011

Εθελοντισμός: H ελπίδα της πόλης.


O Εθελοντισμός εκτός από τα προφανή οφέλη που θα έχει στην λειτουργία της πόλης, θα έχει και άλλα
αφανή, εξ' ίσου σημαντικά, όπως α) η ενεργοποίηση κατηγοριών συμπολιτών μας που βρίσκουν διέξοδο είτε στις
κοινωνικές τους ευαισθησίες είτε στην διαχείρηση του ελεύθερου χρόνου τους που ιδιαίτερα στους συνταξιούχους
είναι σοβαρό πρόβλημα β) η ενδυνάμωση του κοινωνικού ιστού και η ανάκτηση της αίσθησης της πόλης.
Πόλη είναι οι άνθρωποι.