Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2011Αριστερά: Ο βυζαντινός περίπατος των δυτικών τειχών.
Δεξιά: Καθαρισμός κατά μήκος των τειχών από την ομάδα εθελοντών Thessalonistas