Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011

Η Θεσσαλονίκη εν περιλήψει...