Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011

Τα πεζοδρόμια της Κουντουριώτου.

Κουντουριώτου και Σαλαμίνος.

Ερυθρός Σταυρός
Στον Ερυθρό Σταυρό αντί να παρκάρουν τα ασθενοφόρα παρκάρουν τα αυτοκίνητα των υπαλλήλων. Τέτοια ευαισθησία!