Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου 2011

Las Vegas ή Las Dadikas;

Τι έχει διατηρηθεί από το διατηρητέο;