Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011

..Ολική Επαναφορά!

Πλατεία Αριστοτέλους
..........................................Πλατεία Αριστοτέλους.......................................................
Λεωφόρος Νίκης
Λεωφόρος  Νίκης

Εν Θεσσαλονίκη τη 20 Οκτωβρίου 2011
Εκτός από τις κίτρινες γραμμές, που όποιος τις ξεπερνάει, πληρώνει(;)  πρόστιμο, στις τρεις κίτρινες
δεν ξεπερνάει και την κόκκινη;