Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2011

Όμως...Tο μόνο μεγάλο μειονέκτημα της πιο πάνω πρότασης είναι ότι στο μέρος αυτό μαζεύονται τα πιο πολλά σκουπίδια του θαλάσσιου μετώπου
της πόλης.To ζήτημα αυτό όμως πρέπει να λυθεί έτσι κι αλλιώς γιατί αποτελεί ένα από τα πιο "αδύνατα" σημεία της πόλης, το  οποίο προκαλεί αηδία και την δυσφημίζει. Καθημερινός καθαρισμός με έναν έξυπνο τρόπο από την πλευρά της παραλίας, γιατί τα ειδικά πλοιάρια ποτέ δεν μπόρεσαν να καθαρίσουν τις βρωμιέςόταν υπάρχουν,και τις ψάχνουν όταν δεν υπάρχουν.
Ίσως γιατί συνήθως τα σκουπίδια έρχονται όταν υπάρχει θαλασσοταραχή, άρα τα πλοιάρια δεν μπορούν να προσεγγίσουν κοντά στο κράσπεδο της προκυμαίας για να κάνουν την δουλειά τους. Άσε που ο τρόπος που έγινε η σύμβαση δεν είναι και τόσο ευφυής,γιατί τα σκουπίδια δεν δίνουν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη στην παραλία και μάλιστα σε συγκεκριμένες ώρες για να πιαστούν στην παγίδα που τους στήνουν. Απ' ότι φαίνεται είναι μάλλον πιο πονηρά από τους διώκτες τους.