Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011

Η έμπνευση γαντζώθηκε στον ντόκο του λιμανιού...