Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2011

Η Θεσσαλονίκη πριν την καταστροφή των παραλιακών τειχών...

Από την παρουσίαση του πίνακα, στην Διάλεξη της Καθηγήτριας της Αρχιτεκτονικής του Α.Π.Θ
κ. Αλέκας Γερόλυμπου, στις 15-11-2011