Πέμπτη, 12 Απριλίου 2012

Με τέτοιον ουρανό,

τα εργοτάξια γίνονται τέχνη.
(Φωτογραφία από το εργοτάξιο της νέας παραλίας,10 Απριλίου 2012)