Σάββατο, 18 Αυγούστου 2012

Τα σκουπίδια στις αρχαιότητες της Λαγκαδά & Αγ.Δημητρίου

Όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι, ακόμα και οι ήσσονος σημασίας τραβάνε
την ματιά σαν μαγνήτης. Αν δεν μπορεί ο Δήμος να αναλάβει τον (μόνιμο) καθαρισμό τους ας γίνει προσπάθεια να δημιουργηθούν ομάδες εθελοντών από την γειτονια. Είναι δύσκολο; Ας είναι. Πρέπει όμως να προσπαθήσουμε.