Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2012

Δια-λέξεων, η εικών της ημέρας¨: Ο επιβλέπων...

Ανερχομένου του υποφαινομένου και κατερχομένου του Δημοτικού
Αστυφύλακος η προσοχή μου εστράφη εις την κίνησην των δακτύλων του και ώ μα τή Καλυψώ, η εικών ήτο σωστή: Εκράτει κομβολόγιον. Ήτο φαίνεται επιβλέπων!