Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2012

Δίστασα, μα τελικά την δημοσιεύω.

Πρέπει να ντραπώ;

Πρέπει να ντραπείς;
Πρέπει να ντραπεί;
Πρέπει να ντραπούμε;
Πρέπει να ντραπείτε;
Πρέπει να ντραπούν;
Αν δεν ντραπούν αυτοί που το έγραψαν.
Αν δεν ντραπούν αυτοί που δεν το έσβυσαν.
Ποιοι πρέπει να ντραπούν;
Αυτοί που το βλέπουν, δηλαδή οι περαστικοί της παραλίας, μεταξύ των οποίων και οι τουρίστες;
Εγώ πάντως πάλι ντρέπομαι  κ.Παππά...