Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013

Έτσι το φαντάστηκε πιο όμορφο...

Αναβάθμισε το κράσπεδο της παραλίας και δικαιώθηκε.
Απόδειξη είναι ότι  κανείς δεν το(ν) πείραξε. Η δικαίωση του "εγώ ρε" σε όλες τις έννοιες του.