Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2013

Διά λέξεων η εικών.

Όλοι θέλουν να είναι εργοδόται!
Η παράβασις πασιφανής.Το επιβατικόν αυτοκινούμενον όχημα, ευρίσκετο επί της γωνίας των οδών Δωδεκανήσου και Φράγκων (πρώτη παράβασις), σταθμευμένον επί του ποδηλατοδρόμου (δεύτερη παράβασις). Συγχρόνως διεδραματίζετο εν αξιοπερίεργο γεγoνός, ικανόν
για καταγραφή εις τα record Guinnes: Εις δημοτικός αστυνομικός με το μπλοκάκιον ανά χείρας κατέγραφε τας παραβάσεις. Εντός ολίγου κατέφθασε ο οδηγός και έξαλλος ήρχισε να καθυβρίζει το όργανον. Ο αστυνομικός ηπήντησε με ήρεμο ύφος και αίφνης εις αξιοπερίεργος περίεργος παρευρισκόμενος, αποτανθείς εις το όργανον εξεστόμισε την πλήρην αληθείαν, χωρίς να ξέρει τι ακριβώς έκανε ο παραβάτης:
- Τι έκανε; Γιατί  τον έγραψες; Εμείς σας πληρώνουμε ρέέέέέέέ.
Το συμβάν επιβεβαίωσε αυτό που είναι μύχιος πόθος κάθε νεοέλληνος. Όλοι  θέλουν να είναι εργοδόται!