Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012

Νέα επαναστατική μέθοδος σταθμεύσεως οχημάτων ή καραβαρβάτη παράβαση;

Στην εντελώς απόμερη και απόμακρη Πλατεία Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης.
Προβλέπει ο Κ.Ο.Κ τέτοια παράβαση; Πως θα την περιέγραφε άραγε;
"Αυτοκίνητα των οποίων η διατομή της μικροτέρας πλευράς είναι κατακόρυφος, ο δε άξονας της επιμήκους πλευράς των είναι παράλληλος με το έδαφος, αν και την δεδομένην χρονικήν στιγμήν δεν θα ηδύνατο να χαρακτηριστούν ως τροχοφόρα, εμπίπτουν εις τας διατάξεις περί  απαγορεύσεως της ανορθώσεως της μιας πλευράς δια την επισκευήν των. Επιτρέπεται μόνον εις τας θέσεις σταθμεύσεως, ουτωσώστε να λειτουργεί ως κίνητρον δια την ελαχιστοτάτην δυνατήν κατάληψιν χώρου."
Επεξήγηση: Το καρα ως πρόθεμα σε σύνθετη λέξη έχει πολλές έννοιες: Μαύρο όπως στην λέξη Καρά-τζαφάρ και εξελληνισμένα Καρα-τζαφέρης. Στο κείμενό μας (βλ. την λέξη καρα-βαρβάτη)  επιτείνει την ένταση του χαρακτηρισμού του αντικειμένου ή υποκειμένου, π.χ καρα-ιερόδουλος!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ ακολουθείστε τις εξής οδηγίες, διαφορετικά τα σχόλιά σας δεν θα δημοσιεύονται:
-Μη γράφετε σε Greeklish.
-Μη βρίζετε.

Για να δημοσιευτεί οποιαδήποτε καταγγελία κατά συγκεκριμένων προσώπων ή υπηρεσιών πρέπει ο σχολιαστής:
α) να παραθέτει στοιχεία
β) να είναι επώνυμη
γ) να αποστέλλεται με e-mail στην διεύθυνση που είναι στο πάνω μέρος της αρχικής σελίδας για να μην δηλώνονται ψεύτικα στοιχεία αλλά και για να ζητήσουμε επιπρόσθετα στοιχεία αν χρειαστεί.