Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012

Δια-λέξεων η εικών: Ναι για...

Αγκωμαχών δια του ποδηλάτου μου, ανερχόμην την οδόν Δωδεκανήσου, προσπαθών να ανταπεξέλθω εις τας δυσκολίας της ανωφερείας. Αλλοί, αλλοί και τρισαλοί! Τι είδον!

Έν φορτηγόν αυτο-κινητόν είχε επικαθήσει επί της ποδηλατο-οδούς! Εξεπλάγην και τα έχασα.
Τώρα τι να κάμω; Δεν ηδυνάμην να διέλθω διά παρακαμπτηρίου οδού, διότι δεν υπήρχε εύκαιρος. Δεν ηδυνάμην να εισέλθω επί του αυτοκινητοδρόμου, διότι ήσφυζεν εκ της  κινήσεως και θα ήτο μάλλα επισφαλές.
Η τύχη όμως μοι εγέλασε. Όρακα εν νομικό του άστεως και δή της τροχαίας να κατέρχετε στραβοφορών το πηλίκιόν του. Έβγαλα, αναστεναγμόν ανακουφίσεως. Η λύσις θα δοθεί εσκέφθην.
-Κύρ Αστυφύλαξ να σας πώ εφώναξα.
-Παρακαλώ μοι απήντησε.
-Κοιτάξτε ο άθλιος, πού επάρκαρε και αδυνατώ να διέλθω.
-Ναι για, μοι απήντησε και συνέχισε αμέριμνος την πεζοδρομοπορείαν του δι άγνωστον προορισμόν!
-;;;;;;;;;;;;;;;;;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ ακολουθείστε τις εξής οδηγίες, διαφορετικά τα σχόλιά σας δεν θα δημοσιεύονται:
-Μη γράφετε σε Greeklish.
-Μη βρίζετε.

Για να δημοσιευτεί οποιαδήποτε καταγγελία κατά συγκεκριμένων προσώπων ή υπηρεσιών πρέπει ο σχολιαστής:
α) να παραθέτει στοιχεία
β) να είναι επώνυμη
γ) να αποστέλλεται με e-mail στην διεύθυνση που είναι στο πάνω μέρος της αρχικής σελίδας για να μην δηλώνονται ψεύτικα στοιχεία αλλά και για να ζητήσουμε επιπρόσθετα στοιχεία αν χρειαστεί.