Ο Διαμαντής Παπαδόπουλος δήλωσε χαρακτηριστικά:
«Επιχειρούμε να κάνουμε αυτό που η Ελλάδα δεν έκανε τα τελευταία 40 χρόνια Να αξιοποιήσουμε τις ευλογίες που μας δίνει ο τόπος μας Η αξιοποίηση της περιαστικής ζώνης μέσω ενός πρότυπου και ποιοτικού σχεδιασμού θα δώσει διέξοδο στην κοινωνία που απειλείται από την ανεργία και τη φτώχεια Το μοντέλο ανάπτυξης που θα ακολουθηθεί θα συνδυάζει την αγροτική παραγωγή, τις νέες καλλιέργειες και τεχνολογίες».
Από την πλευρά του ο υπουργός δεσμεύθηκε ότι θα βοηθήσει για να υλοποιηθεί η πρόταση του δήμου παρέχοντας τόσο κονδύλια όσο και τεχνογνωσία  (Αγγελιοφόρος)