'Οπως ανακοίνωσε η «Εγνατία Οδός ΑΕ», το αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνει α)τη βελτίωση και αναβάθμιση του ανισόπεδου κόμβου (Α/Κ) Ευκαρπίας (Κ14), τη διασταύρωση της Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής (ΔΕσΠερ) με την οδό 25ης Μαρτίου (με υπογειοποίηση της ΔΕσΠερ), β) τη βελτίωση – αναβάθμιση του Α/Κ Λαγκαδά και Σταυρουπόλεως, με τη διέλευση της ΔΕσΠερ με νέα γέφυρα δύο ανεξάρτητων κλάδων άνωθεν των οδών Ωραιοκάστρου και Λαγκαδά, γ)τη βελτίωση – αναβάθμιση του Α/Κ Μακρυγιάννη, με υπογειοποίηση της ΔΕσΠερ και δ)εργασίες βελτίωσης σε όλο το μήκος του έργου (ασφαλτικές εργασίες, εργασίες σήμανσης ασφάλισης κλπ.).