Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012

Σημαντικά έργα με χρηματοδότηση του "Πράσινου ταμείου"


Συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου, κ. Κωνσταντίνο Σερράο, είχε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, παρουσία του Αντιδημάρχου Ανδρέα Κουράκη.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενδυνάμωση της συνεργασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης με το Πράσινο Ταμείο. Ήδη με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο υλοποιούνται στο Δήμο Θεσσαλονίκης έξι έργα αστικών
αναπλάσεων, η μελέτη Αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί (σε συνεργασία με την ΕΑΧΑ και τη ΔΕΕΑΠ του ΥΠΕΚΑ), ερευνητικό πρόγραμμα για τα φυτεμένα δώματα και επιπλέον, ένα πλήρες πρόγραμμα απαλλοτριώσεων για την απόκτηση κοινοχρήστων χώρων επιλεγμένων κατά προτεραιότητα με βάση την πολεοδομική τους σημασία, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 15.000.000 ευρώ.
Για την περαιτέρω αξιοποίηση των δυνατοτήτων που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο του Πράσινου Ταμείου και του διαθέσιμου αποθεματικού, στο οποίο ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει ήδη συμβάλει με ποσό 100 εκ. ευρώ περίπου από την ενεργοποίηση της διαδικασίας τακτοποίησης ημιϋπαιθρίων και αυθαιρέτων, η διοίκηση και οι Υπηρεσίες του Δήμου υπέβαλαν στον κ. Σερράο σειρά προτάσεων, για την επιτάχυνση των τρεχουσών αξιολογήσεων, αλλά κυρίως για το σχεδιασμό νέων χρηματοδοτικών προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου, για ολοκληρωμένες αστικές παρεμβάσεις.
Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνεται η ανάπλαση της περιοχής Κεραμείων Αλλατίνι, για έργα ανάδειξης των φυσικών στοιχείων του αστικού ιστού (ρέματα, θαλάσσιο μέτωπο) και για την αξιοποίηση δημοτικών χώρων για την εγκατάσταση μηχανικών σταθμών αυτοκινήτων.  Επίσης συζητήθηκε μεταξύ άλλων η αξιοποίηση της μελέτης που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Οργανισμού Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης για την περιβαλλοντική ανάπλαση της Περιφερειακής Τάφρου, η διενέργεια των 5 αρχιτεκτονικών διαγωνισμών για την αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου, από το Καλοχώρι έως τη Μίκρα, στη βάση νέας προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης, του ΟΡΘ και του Πράσινου Ταμείου, που έχει αναλάβει τη χρηματοδότησή τους, όπως και για νέα έργα αστικών αναπλάσεων που θα προκριθούν, με την ολοκλήρωση των δύο αρχιτεκτονικών διαγωνισμών που έχουν προκηρυχθεί σε συνεργασία με το ΤΕΕ/ΤΚΜ και την ΕΑΧΑ Α.Ε. 
Για όλα τα παραπάνω, θα υποβληθούν αναλυτικά υπομνήματα στο Πράσινο Ταμείο από τη Διεύθυνση Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων, ενώ παράλληλα δόθηκε εντολή στη Διεύθυνση Κατασκευών Αρχιτεκτονικών Έργων για την επιτάχυνση και άρτια εκτέλεση των έργων ανάπλασης που χρηματοδοτούνται με κονδύλια του Πράσινου Ταμείου. 
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου επισκέφθηκε τα εργοτάξια και τους κοινόχρηστους χώρους που προβλέπεται να απαλλοτριωθούν, ενώ το απόγευμα θα παρευρεθεί σε Ημερίδα που διοργανώνεται στο Δημαρχείο με θέμα τις βιοκλιματικές επεμβάσεις σε κτίρια (φυτεμένα δώματα).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ ακολουθείστε τις εξής οδηγίες, διαφορετικά τα σχόλιά σας δεν θα δημοσιεύονται:
-Μη γράφετε σε Greeklish.
-Μη βρίζετε.

Για να δημοσιευτεί οποιαδήποτε καταγγελία κατά συγκεκριμένων προσώπων ή υπηρεσιών πρέπει ο σχολιαστής:
α) να παραθέτει στοιχεία
β) να είναι επώνυμη
γ) να αποστέλλεται με e-mail στην διεύθυνση που είναι στο πάνω μέρος της αρχικής σελίδας για να μην δηλώνονται ψεύτικα στοιχεία αλλά και για να ζητήσουμε επιπρόσθετα στοιχεία αν χρειαστεί.