Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

Ο προυπολογισμός του Δήμου για το 2013

Από την οικονομική εξόρμηση του Δήμου για αύξηση των εσόδων.
Διπλασιασμό των δαπανών για κοινωνική προστασία, μείωση των δημοτικών τελών και μέγιστη απορρόφηση των κονδυλίων.
Μειωμένος σε σχέση με πέρσι,  είναι ο νέος προϋπολογισμός του Δήμου Θεσσαλονίκης, τον οποίο ενέκρινε,  κατά πλειοψηφία  το Δημοτικό Συμβούλιο στην ειδική συνεδρίασή του.  
Λόγω της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης, ο προϋπολογισμός για το έτος 2013, είναι  μειωμένος κατά 13.4%  σε σχέση με πέρυσι χωρίς όμως να επηρεάζονται οι βασικές ανάγκες και λειτουργίες του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αυξημένες δαπάνες, τα έσοδα και οι μειώσεις φόρων που αφορούν στην Κοινωνική Πολιτική, τομέας στον οποίο δίνεται η μέγιστη δυνατή βαρύτητα. Συγκεκριμένα προβλέπεται:
- Μείωση Φόρων: Τα Δημοτικά Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού μειώνονται κατά 10% για τις κατοικίες και κατά 6% για τους επαγγελματικούς χώρους, με αποτέλεσμα την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.
- Mέγιστη δυνατή απορρόφηση κονδυλίων από επενδυτικά προγράμματα, με τα ποσά να ανέρχονται τελικά σε 21.099.917,32 ευρώ, όπως φαίνεται και στο Τεχνικό Πρόγραμμα.
- Αύξηση του δείκτη κοινωνικής προστασίας για τους δημότες  που βρίσκονται σε ανάγκη. Οι δαπάνες για την κοινωνική πολιτική αυξήθηκαν κατά 3.200.000 ευρώ σε σχέση με τον περσινό προϋπολογισμό, ήτοι ποσοστό 97%.
«Με τον προϋπολογισμό του 2013 συνεχίζουμε το δρόμο που είχαμε χαράξει από το 2011, δηλαδή ρεαλιστικές παραδοχές πάνω στις οποίες βασίζονται σαφείς προτεραιότητες πολιτικής» σημείωσε στην τοποθέτησή του ο Δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης και πρόσθεσε: «Η  προσπάθεια για τη μείωση των λειτουργικών δαπανών πάντα πρέπει να είναι αμείωτη. Συντελούμε έτσι στη νομιμοποίηση της φοροσυλλεκτικής λειτουργίας, στη δημιουργία δηλαδή δημοσίου χρήματος σε μια περίοδο που είναι τόσο απαραίτητο, αλλά και τόσο δυσχερές για τον πολίτη να το παράσχει. Με αυτό τον τρόπο, όμως, χτίζεται η αλληλεγγύη, έτσι μπορούμε να πεισθούμε ότι είμαστε όλοι για έναν και ένας για όλους και όχι ο σωζων εαυτόν σωθήτω. Σεβόμενοι το δημόσιο χρήμα με την εξοικονόμησή του,  πείθουμε ταυτόχρονα και τον πολίτη να μας το παράσχει, αλλά επιπλέον του δίνουμε και τη βεβαιότητα ότι ο Δήμος ακούει και ο ίδιος ο πολίτης συμμετέχει».
Επισήμανε ότι ο τρόπος προσέγγισης, επεξεργασίας και υλοποίησης της χρηματοικονομικής διαχείρισης του Δήμου γίνεται με τεχνική επάρκεια και αποτελεί μια κορυφαία πολιτική απόφαση και προτεραιότητα απόλυτα προσδιοριστική της παρούσης δημοτικής Αρχής, σημειώνοντας ότι  «είναι μια απόφαση που εδραιώνει την πεποίθηση ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι ένας σύγχρονος δημόσιος οργανισμός στην υπηρεσία του δημότη της πόλης, ικανός να μετατρέψει τη βούληση και επιθυμία του -όπως αυτή εμφανίζεται μέσα από την εκλογική διαδικασία- σε υλοποιήσιμες δημόσιες πολιτικές και σε επιτεύξιμους δημόσιους στόχους».
Κλείνοντας, ο Γιάννης Μπουτάρης τόνισε ότι «η τεχνικά επαρκής και ικανή διαχείριση του δημόσιου χρήματος στο Δήμο Θεσσαλονίκης αποκαθιστά σε τοπικό επίπεδο την πίστη των πολιτών στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Πίστη που τόσο έχει κλονιστεί από τη διαχρονική διασπάθιση αλλά και τη διαφθορά στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος που γονάτισε και ταπείνωσε τη χώρα μας και έπληξε βίαια το βιοτικό επίπεδο των πολιτών και των οικογενειών τους».
Ο προϋπολογισμός, συνεχίζει το νοικοκύρεμα που είχε ξεκινήσει από την έναρξη της θητείας της νέας Διοίκησης το 2011 και με αυτό τον τρόπο ξεκινά μια προσπάθεια για συστηματικότερη αξιολόγηση των δαπανών αλλά και σύνδεσή τους με την επίτευξη συγκεκριμένου αποτελέσματος. Στόχος, η αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων που διατίθενται σε κάθε υπηρεσία και η αξιοποίησή τους σε παραγωγικότερες δραστηριότητες.
Πρόκειται, εξάλλου, για τον δεύτερο Προϋπολογισμό που συντάσσεται στο πλαίσιο του «Καλλικράτη» αλλά και για τον πρώτο που συντάσσεται με βάση την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών με την εφαρμογή του νέου Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Θεσσαλονίκης από το 2013.
Το σχέδιο του Προϋπολογισμού του 2013 είναι ισοσκελισμένο, όπως και εκείνο του τρέχοντος έτους, και σε αυτό εγγράφονται όλα τα έσοδα και οι δαπάνες του Δήμου Θεσσαλονίκης για το 2013. Τηρήθηκε η αρχή της μη υπερεκτίμησης των εσόδων καθώς και της μη εγγραφής εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν, ενώ για τον υπολογισμό των εξόδων λήφθηκαν  υπόψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου έτους.
Επιπλέον, οι δαπάνες για κοινωνική πολιτική αυξήθηκαν κατά 3.200.000 ευρώ σε σχέση με τον περσινό προϋπολογισμό, ήτοι ποσοστό 97%.
Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει αναλάβει τα χρέη της υπό λύσης κοινωφελούς του επιχείρησης με την επωνυμία ΚΕΤΑ  για την οποία επιβαρύνεται με πρόσθετα έξοδα που αφορούν μισθοδοσίες, λειτουργικές δαπάνες, εκκρεμείς υποχρεώσεις κτλ. αλλά και με έξοδα μισθοδοσίας των υπαλλήλων της που περιήλθαν στο Δήμο.Ακολουθούν αναλυτικά στοιχεία και συγκεντρωτικοί πίνακες με τα νούμερα του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013.


ΕΣΟΔΑ
Τα συνολικά έσοδα του οικονομικού έτους 2013 όπως προβλέπονται θα ανέλθουν στο ποσό των 379.000.000 ευρώ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΑΜΟΡΦ.2012
ως 19-11-12
ΒΕΒΑΙΩΘ.2012
ως 19-11-12
ΠΡΟΫΠ.2013
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
245.286.465,68
157.710.534,86
207.573.597,53
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
59.954.286,68
29.220.784,24
47.477.071,33
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
19.927.917,07
21.257.283,08
17.067.943,05
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ
34.251.384,11
63.736.939,50
41.401.662,73
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
68.590.219,57
34.578.589,32
45.327.500,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
9.335.162,43
9.335.162,43
20.152.225,36

ΣΥΝΟΛΟ

437.345.435,54

315.839.293,43

379.000.000,00

Τα ποσά του ανωτέρω πίνακα αναλύονται ως εξής:


Τακτικά Εσοδα. Για το έτος 2013 προβλέπονται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των  207.573.597,53 ευρώ, προέρχονται από:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΫΠ.2013
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
2.090.316,65
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
502.000,00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
45.017.205,20
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
13.812.931,00
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
7.209.452,00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
137.578.192,68
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
1.363.500,00
ΣΥΝΟΛΟ
207.573.597,53

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ. προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 47.477.071,33 ευρώ και προέρχονται από:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΫΠ.2013
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
100.001,00
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
5.316.959,68
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
38.628.804,39
ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ
47.300,00
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ
2.774.151,00
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
609.855,26
ΣΥΝΟΛΟ
47.477.071,33


ΕΞΟΔΑ
Τα συνολικά έξοδα του οικονομικού έτους 2013 προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 379.000.000 ευρώ.


ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΑΜ.2012
ως 19-11-12
ΕΝΤΑΛΘ.2012
ως 19-11-12
ΠΡΟΫΠ.2013

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
154.931.489,73
94.291.826,92
130.591.942,87
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
23.230.199,60
17.746.136,70
15.962.095,50
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
21.013.633,07
13.814.491,98
23.856.470,25
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
52.061.136,72
28.194.810,57
50.641.082,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
13.274.505,75
9.841.387,69
8.935.526,00
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
6.788.372,43
3.612.831,11
7.510.690,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
1.325.939,00
1.008.853,20
2.335.411,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
1.884.033,46
1.324.170,63
1.767.800,00
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
3.883.683,66
3.097.495,58
3.995.977,88
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
0
0
0
ΣΥΝΟΛΑ
278.392.993,42
172.932.004,38
245.596.995,50

Τα έξοδα αυτά κατανέμονται σε εννέα υπηρεσίες-φορείς κόστους όπως απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΞΟΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΑΜ.2012
ως 19-11-12
ΕΝΤΑΛΘ.2012
ως 19-11-12
ΠΡΟΫΠ.2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1.429.427,28
380.399,42
1.089.513,70
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
774.951,25
14.340,18
2.066.484,83
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
6.281.782,24
0
11.909.125,45
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
40.919.401,69
10.437.590,80
34.303.723,64
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
1.025.202,82
125.672,67
1.795.803,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
14.500,00
0
13.536.557,71
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
28.067,95
0
37.500,00
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
4.913,50
0
5.700,00
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
0
0
0
ΣΥΝΟΛΑ
50.478.246,73
10.958.003,07
64.744.408,33

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εξόδων:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.
ΔΙΑΜ. 2012
Ως 19-11-12
ΕΝΤΑΛ. 2012
Ως 19-11-12
ΠΡ/ΝΤΑ
2013
Ειδικά έξοδα Λειτουργίας επιμέρους υπηρεσιών
278.392.993,42
172.932.004,38
245.596.995,50
Έξοδα επενδύσεων επιμέρους υπηρεσιών
50.478,246,73
10.958.003,07
64.744.408,33
Πληρωμές ΠΟΕ & λοιπές αποδόσεις & προβλέψεις
99.754.984,80
52.647.168,39
61.108.922,16
αποθεματικό
8.719.210,59
0
7.549.674,01
σύνολο
437,345,435,54
236.537.175,84
379.000.000,00

Οι συνολικές κατά υπηρεσία πιστώσεις εμφανίζονται κατά γενικές κατηγορίες δαπανών για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου στον κατωτέρω πίνακα.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διαμ.2012
ως 19-11-12
ΕΝΤΑΛΘ.2012
ΠΡΟΫΠ. 2013
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
278.392.993,42
172.932.004,38
245.596.995,50
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
96.831.947,69
73.650.795,12
86.374.162,99
Αμοιβές αιρετών και τρίτων
7.209.460,12
3.640.148,14
7.627.963,90
Παροχές τρίτων
17.002.723,77
5.923.572,69
18.851.476,00
Φόροι – Τέλη
328.630,31
91.768,26
353.000,00
Λοιπά γενικά έξοδα
6.918.975,35
1.317.089,93
4.319.184,00
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης
7.344.210,00
6.130.563,78
7.189.200,00
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
8.918.445,12
2.409.749,91
10.215.972,00
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις – Παροχές – Επιχορηγήσεις – Επιδοτήσεις – Δωρεές
133.644.549,05
79.714.773,41
110.238.586,61
Λοιπά έξοδα
194.052,01
53.543,14
427.450,00
ΣΥΝΟΛΑ 6
278.392.993,42
172.932.004,38
245.596.995,50
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
50.478.246,73
10.958.003,07
64.744.408,33
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
19.122.673,47
2.627.967,38
23.367.268,54
Έργα
29.820.101,77
8.259.026,61
38.865.838,09
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
1.535.471,49
71.009,08
2.150.954,00
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)
0
0
360.347,70
ΣΥΝΟΛΑ 7
50.478.246,73
10.958.003,07
64.744.408,33
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
99.754.984,80
52.647.168,39
61.468.922,16
Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)
34.624.399,07
19.158.986,55
20.134.096,56
Λοιπές αποδόσεις
65.130.585,73
33.488.181,83
40.974.825,60
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους
0
0
0
ΣΥΝΟΛΑ 8
99.754.984,80
52.647.168,39
61.108.922,16
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
8.719.210,59
0
7.549.674,01
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
437.345.435,54
236.537.175,84
379.000.000,00


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Δ.Θ.

ΔΑΠΑΝΕΣ

2012
2013
ΔΙΑΦΟΡΑ % 2012-2013

ΧΡΗΜ/ΣΗ


ΠΡΟΫΠΟΛ/ΝΤΑΔΙΑΜΟΡ/ΘΕΝΤΑΠΡΟΫΠΟΛ/ΝΤΑΕΠΙ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΝΤΩΝ


ΕΠΙ ΔΙΑΜΟΡ/ΘΕΝΤΩΝΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ 1
ΕΣΠΑ
                       -  
         700.000,00 €
         305.040,00 €
100
-56,42

ΕΝΑΡΜΟΝΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ (Χρηματοδότηση Δημοτικών Παιδικών Σταθμών για εξυπηρέτηση παιδιών).
ΕΣΠΑ
                       -  
                       -  
      1.050.798,00 €
100


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΦΕΣΤΙΒΑΛ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2
ΕΥΡΩΠΑΪκΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
                       -  
         120.000,00 €
           83.774,57 €
100
-30,19

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ Δ.Θ. (Ανάπτυξη προτύπων πιστοποίησης ποιότητας πρωτ/βάθμιας περίθαλψης στις δομές ΠΦΥ του Δ.Θ. το δημοτικό ιατρείο & το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι).
ΕΣΠΑ
                       -  
         132.620,00 €
         241.130,00 €
100
81,82

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Δ.Θ."
Δ/Θ
       58.700,00 €
           58.700,00 €
           58.700,00 €
0,00
0,00

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓ.ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Δ/Θ
     1.250.000,00 €
      1.300.000,00 €
      1.450.000,00 €
16,00
11,54

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ 3
Δ/Θ
       25.000,00 €
           45.000,00 €
           25.000,00 €
0,00
-44,44

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΠΗ
Δ/Θ
      1.300.000,00 €
      1.300.000,00 €
      1.700.000,00 €
30,77
30,77

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΕΔΗΘ) ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 4
Δ/Θ
                       -  
                       -  
         700.000,00 €
100,00


ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ, ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΚΛΠ
Δ/Θ
           74.016,00 €
           40.416,00 €
           83.268,00 €
12,50
106,03

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ & ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ
Δ/Θ
         102.100,00 €
         172.100,00 €
         200.100,00 €
95,98
16,27

ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΠΘ "ΑΣΚΗΣΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
Δ/Θ
           30.000,00 €
           50.000,00 €
           25.000,00 €
-16,67
-50,00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΠΘ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΑΠΟΡΩΝ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ
Δ/Θ
                       -  
                     -  
           31.500,00 €
100,00
100,00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ
Δ/Θ
                       -  
           30.000,00 €
           30.000,00 €
100,00
0,00

ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Μεταφορά αζήτητων νεκρών, αντιμετώπιση προβλημάτων από καύσωνα, πρόληψη εγκληματικότητας, εκδηλώσεις για αστέγους & άλλες ευπαθείς ομάδες, δραστηριότητες Δημοτικών Κοινοτήτων).5
Δ/Θ
           38.450,00 €
           32.150,00 €
           35.005,00 €
-8,96
8,88

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης μαθητών, μαθησιακών δυσκολιών, δυσλεξίας & υπερκινητικότητας, δραστηριότητες Δημοτικών Κοινοτήτων).
Δ/Θ
           10.400,00 €
           10.400,00 €
           20.000,00 €
92,31
92,31

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Κοινωνικό παντοπωλείο - μνημόνιο συνεργασίας με Carrefour, δράσεις Δημοτικών Κοινοτήτων)
Δ/Θ
             7.140,00 €
             7.140,00 €
           12.140,00 €
70,03
70,03

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ. 6
Δ/Θ
         290.000,00 €
         357.300,00 €
         357.300,00 €
23,21
0,00

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ
Δ/Θ
           51.000,00 €
           51.000,00 €
           40.000,00 €
     -21,57
-21,57

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Α με Α
Δ/Θ
           73.800,00 €
           73.800,00 €
           73.800,00 €
0,00
0,00

ΣΥΝΟΛΑ

 3.310.606,00 €
 4.480.626,00 €
 6.522.555,57 €
97,02
45,57

1 Το ποσό στα διαμορφωθέντα είναι αρνητικό διότι το 70% του προγράμματος εκτελέστηκε μέσα στο 2012

2 Το ποσό στα διαμορφωθέντα είναι αρνητικό διότι το 60% του προγράμματος εκτελέστηκε μέσα στο 2012

3 Η διαφορά προκύπτει από την περσινή δωρεά της Τράπεζας Πειραιώς προς το Ελληνικό Παιδικό Χώριο

4 Το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του έτους 2013 είναι 1.350.000,00 €. Το ποσό που αναφέρεται στην στήλη "2013 προϋπολογισθέντα" αφορά την χρηματοδότηση της ΚΕΔΗΘ μόνο για δράστηριότητες Κοινωνικής Πολιτικής.5 Το συνολικό ποσό που είναι εγγραμμένο στους Κ.Α. του προύπολογισμού έτους 2013 για έξοδα οργάνωσης διαφόρων κοινωνικών δραστηριοτήτων είναι 40.895.00 €. Ποσό όμως 5.890,00 € που αφορά την ενημέρωση και ευσθητοποίηση της κοινωνίας υποδοχής & το φεστιβάλ: μετανάστευση και κοινωνική ένταξη υπολογίζεται στην ανωτέρω δράση και αφαιρέιται από τα 40.895,00 €6 Το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2013 για δαπάνες σίτισης και περίθαλψης είναι 407.300,00 €. Ποσό όμως 50.000,00 € που αφορά στην δημιουργία Ξενώνα φιλοξενίας για γυναίκες θύματα βίας υπολογίζεται στην ανωτέρω δράση και αφαιρείται από τα 407.300,00 €. Έτσι στην στήλη "2013 προϋπολογισθέντα" αναφέρεται ποσό 357.300,00 €