Κυριακή, 10 Μαρτίου 2013

Μελέτη: Τα μεταλλεία χρυσού, άκρως επικίνδυνα για τον τουρισμό της Χαλκιδικής*

-blogger-escaped-30="" data-blogger-escaped-span="">:

1.      Άμεσα χαμένες περισσότερες από 3.300 θέσεις εργασίας, στον στενό τουριστικό τομέα.
2.      Απώλεια 7.000 θέσεων εργασίας σε παρεμφερή του τουρισμού επαγγέλματα (θυμίζω συσχέτιση δραστηριοτήτων 78%)
3.      Η οικονομία μας ζημιώνεται άμεσα κατά΄8- 10 εκατομμύρια. ευρώ από είσπραξη ΦΠΑ επιχειρήσεων τουρισμού και λοιπούς έμμεσους φόρους.
4.      Αν υπολογιστούν και οι πολλαπλασιαστικές επιδράσεις, τότε η οικονομία χάνει περισσότερα από 17 εκατομμύρια ευρώ.  
5.      Υπολογίζοντας και τη μείωση στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, οι επιχειρήσεις τουρισμού χάνουν ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. (απώλεια γαστρονομικού τουρισμού, απώλεια τουριστικής ιδιαιτερότητας της περιοχής)
6.      Οι τουρίστες που θα προτιμήσουν έναντι του ανταγωνισμού τη Χαλκιδική, θα είναι χαμηλού εισοδήματος και θα χαμηλώσουν ακόμη περισσότερο την κατά κεφαλή δαπάνη, κάτι που συνεπάγεται την εξασθένιση, την ουσιαστική κατάργηση του Τουριστικού Προϊόντος όλης της Χαλκιδικής. (η εικόνα της Χαλκιδικής λειτουργεί ενιαία και όχι κατά περίπτωση.)
7.      Με δεδομένο ότι η Χαλκιδική είναι τρίτος προορισμός σε αφίξεις, αυτό συμπαρασύρει τη γενική εικόνα του Ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος, με ανάλογες μειώσεις στην οικονομική δραστηριότητα που ακόμη ζεί και παράγει στην Ελληνική οικονομία.
8.      Ματαίωση επενδύσεων σε ένα εν δυνάμει συντριπτικό τουριστικό προϊόν. (θυμίζω το 90% των επενδύσεων στο νομό αφορούν τον Τουρισμό ΠΠΧΣΑΑ και ICAP)
Αντ’ αυτού προτείνουμε και ζητούμε:
1.    Το χαρακτηρισμό της περιοχής (τα όρια θα τα συζητήσουμε) ως Β2 στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικής Ανάπτυξης και Αειφορίας, (Αναπτυσσόμενης Τουριστικά, με περιθώρια ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού)
2.    Αξιοποίηση των τριών παγκόσμιας εμβέλειας τουριστικών πόλων (Αγ. Όρος, Στάγειρα, Διώρυγα του Ξέρξη)

[1] Περιφερεακό Πλαίσιο Χωροταξικου Σχεδιασμου Ανάπτυξης και Αειφορίας (http://www.pkm.gov.gr/chorotaxiko/stadio_al.rar)

ΣΧΟΛΙΟ:  Ας αναλογιστούμε και  τις επιπτώσεις στον τουρισμό της Θεσσαλονίκης από την βέβαιη καταπόντιση του τουρισμού στην Χαλκιδική. Οι υπεύθυνοι του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και όλοι εμείς ας αναλογιστούμε το μέγεθος της ευθύνης που αναλαμβάνουμε μη αποτρέποντας αυτή την εγκλγματική πράξη που λέγεται "εξόρυξη και μεταλλουργεία χρυσού στον τουριστικό νομό της Χαλκιδικής!
*Ο τίτλος είναι του ιστολογίου